Your Web Site Name
Denise Pedicure     Mijehof 60     1106 HN  Amsterdam 
                    020 7529059     0642064487
Medisch Pedicure

Indien de afspraak niet of niet tijdig (24 uur ) tevoren is afgezegd, kan de vrijgevallen tijd in rekening worden gebracht in redelijkheid van 0-100 % van het bedrag van de voorgenomen behandeling.
Hierbij wordt er van uit gegaan dat in de gereserveerde tijd geen andere patienten konden worden behandeld of andere werkzaamheden konden worden verricht.